Kruis christendom

Waarom is het kruis het symbool van het christendom?

Ik weet dat het kruis binnen het christendom te maken heeft met de kruiziging van Jezus, maar zit er ook nog een andere betekenis aan vast?

Antwoorden: Kruis christendom

Avatar

Het kan best zijn dat sommige mensen aan het kruis nog een andere betekenis geven. maar Het kruis verwijst naar de kruisdood van christus. en dat is denk ik de enige algemeen aanvaarde betekenis. Binnen Het Rooms Katholicisme Legt men echter meer de nadruk op het lijden van Christus. De vernedering, de pijn van christus. De crucifix, een kruisbeeld met de lijdende Jezus, is daar een goed voorbeeld van. Anglicanen en orthodoxe christenen kennen ook crucifixen maar veel minder. Protestant houden het meestal bij een kruis zonder de lijdende Jezus... Bij protestanen staat het lege kruis dan ook meer voor de verrijzenis van christus. De overwinning van christus. Deze twee zienswijze sluiten elkaar absoluut niet uit maar het zijn gewoon accentverschillen.
25-07-2010 17:28Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Kruis christendom