Relaties en Geloof

Verschil(en) tussen: een relatie van 2 ongelovige en tussen 2 gelovige?

Hey,
Ik moet een werstuk maken voor maatschappijleer en heb voor het onderwerp gekozen:Verschil tussen een relatie met 2 ongelovige en relatie tussen twee gelovige.

Wat is eigenlijk het verschil?
En hoe denken jullie erover?

En als je zelf een geloof hebt:
1. Zijn er regels bij jou in het geloof, zoja welke?
2. Hou je je er ook aan en waarom?
3. Wat gebeurt er als je er niet aan houd?
4. Waar moet de partner aan voldoen volgens het geloof?
5. Waar moet de partner aan voldoen volgens jezelf?
6. Wat vind je zelf van die regels?


Als je geen geloof hebt:
1. Wat voor regels heb je voor jezelf en wat zijn die?
2. Kan je er ook echt aan houden?
3. Waaraan moet je partner dan aan voldoen?

Antwoorden: Relaties en Geloof

Avatar

Ik ga er hiervoor maar vanuit dat je het hebt over relaties tussen man en vrouw (bij veel religies valt enige andere relatie toch al af).

Eerlijk gezegd denk ik niet dat er veel verschil hoeft te zijn. Vaak is het zo dat je in een relatie tussen twee gelovigen ziet dat de man 'de baas' is. Dat wil zeggen dat hij als hoofd van het gezin de eindbeslissingen neemt. De mate van overleg over deze beslissingen hangt af van de machtsverdeling tussen hem en zijn vrouw. Als de vrouw veel inspraak heeft, kun je bijna zeggen dat de twee gelijk zijn, ook al heeft de vrouw de man als hoofd van het gezin erkend.

Bij niet-gelovigen lijkt me dat man en vrouw gelijk zijn, of tenminste, gelijkwaardig. De vrouw kan net zo goed eindbeslissingen nemen. Maar of je het verschil ook kunt zien of merken? Daar twijfel ik eerlijk gezegd aan. Tenslotte verschuift de rolverdeling steeds meer nu vrouwen vaak ook werken en onafhankelijker zijn van hun man - ook binnen relaties waarin beide partners gelovig zijn.

Samenvattend lijken mij de grootste verschillen (vooral gebaseerd op vooroordelen die niet (meer) gelden voor alle gelovigen): geen seks voor het huwelijk, sneller trouwen dan gemiddeld (tja, anders geen seks hè?), traditionelere rolverdeling binnen gezin (vrouw voor opvoeding, man werken) en minder snel scheiden.

Als je straks je werkstuk inlevert (voor maatschappijleer, niet voor maatschappij), zou ik de vragenlijst even nakijken op taalfouten. Zo hoort 'aanvoldoen' niet aan elkaar geschreven (aan voldoen) en moet achter houd nog een t (hij-vorm). Ook moet er een extra 'je' achter 'Hou je' bij vraag 2 van de eerste vragenlijst.

Verder wil ik nog kwijt dat er heel veel verschillende religies zijn. Ik zou je willen aanraden om één religie te kiezen (bijvoorbeeld de Islam of het Christelijke geloof), anders wordt het door de verschillen tussen religies onderling erg lastig om de verschillen tussen een 'gelovige relatie' en een 'niet-gelovige relatie' goed aan te geven.

Edit: waarom noem je een relatie tussen twee mensen die niet geloven een 'normale' relatie? Betekent dat dat een relatie tussen twee gelovige mensen niet normaal is? Ik zou je vraag nog anders formuleren.
Maresa | 29-09-2009 10:02Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Relaties en Geloof