Wat zijn democraten en republikeinen?

Wat zijn democraten en republikeinen?

Waar staan deze in de VS voor?
Zijn democraten nou links en republikeinen rechts, of ligt het niet zo eenvoudig?

Antwoorden: Wat zijn democraten en republikeinen?

Avatar

Als je het heel simpel stelt zou je kunnen zeggen dat de democraten een 'linkse' partij zijn en dat de republikeinen een 'rechtse' partij zijn. Als je het vergelijkt met Nederland zouden de democraten de PvdA-ers zijn en de republikeinen de VVD-ers. Deze vergelijking gaat echter niet geheel op, omdat de meeste democraten zelfs rechtser zijn dan de VVD in Nederland. Ook is er nog een geografisch verschil: de democraten in het zuiden van Amerika zijn weer veel rechtser dan de democraten in bijvoorbeeld het Noordoosten van Amerika.

De democraten en de republikeinen zijn dus eigenlijk beiden rechtse partijen, alleen zijn de republikeinen nog wat rechtser. Om het makkelijk voor je te maken heb ik de belangrijkste overeenkomsten en verschillen op een rijtje gezet:

Overeenkomsten tussen de beide partijen:

- Kapitalistisch (vrije markteconomie staat centraal bij beide partijen)

- Democratisch

- Anticommunistisch, wat vooral vroeger belangrijk was.

Verschillen tussen de beide partijen:

Eerst wordt het onderwerp genoemd. Vervolgens:
1) Democraten
2)Republikeinen

Abortus
Democraten zijn in het algemeen vůůr abortus
Zijn tegen abortus

Begrotingstekort
Hechten hier minder veel belang aan
Hechten hier traditioneel veel belang aan (de regering Bush wat minder).

Misdaad
Willen daders meer kansen geven om het leven te beteren, hard straffen alleen helpt niet voldoende.
Leggen meer nadruk op het hard straffen van daders en het beschermen van slachtoffers.

Discriminatie
Tegen discriminatie, maar wel voor positieve discriminatie
Tegen discriminatie, tegen positieve discriminatie.

Scholing
De overheid moet zich actief bemoeien met scholing
Families mogen zelf bepalen hoe scholen moeten worden ingericht. De overheid heeft hierin een kleine rol.

Buitenlandbeleid
Zoeken vooral samenwerking met andere landen en Verenigde Naties
Het nationale belang gaat altijd voor. Samenwerking heeft de voorkeur, maar als het moet treden de Amerikanen alleen op.

Wapens
Willen wapenbezit enigszins aan banden leggen
Wijzen op het constitutionele recht van Amerikanen om wapens te dragen, zijn dus voorstanders van het vrij dragen van wapens.

Immigratie
Pro Immigratie. Ook al zijn immigranten illegaal, toch moeten hun kinderen naar school kunnen en hebben ze bepaalde basisrechten.
Illegalen hebben geen recht op voorzieningen. Legale immigranten mogen de Amerikaanse belastingbetaler geen geld kosten.

Belasting
Belasting heffen is nodig om voorzieningen voor Amerikanen te faciliteren.
Zijn bijna per definitie voor belastingverlaging. Zijn voor een zo laag mogelijk belastingtarief.

Sociale voorzieningen
Willen een sociaal vangnet voor de arme Amerikanen (zoals bijvoorbeeld een basis ziektenkostenverzekering).
Willen sociale voorzieningen tot een absoluut minimum beperken. In principe moet iedereen zelf zorgen voor zijn levensonderhoud.

Bron: Robert Singh (2003: 52)

De bovenstaande tabel laat wat voorbeelden zien waar de twee partijen vůůr dan wel tegen zijn. In het algemeen kun je zeggen dat de democraten streven naar gelijkheid: ze zien een positieve rol voor de regering om in te grijpen in de markteconomie, om het milieu te beschermen, sociale gelijkheid te bevorderen en minderheden te beschermen.De republikeinen zijn tegen hoge belastingen, tegen positieve discriminatie, tegen een grote inbreng van de overheid. In het algemeen worden de democraten als liberaal bestempeld en de republikeinen als conservatief.
Roan | 07-11-2008 14:08 0.0

Avatar

Dit is wat ik erover vond misschien vind je hier je antwoord in. Volgens mij is het inderdaad niet zo eenvoudig.
Wat maakt iemand een Democraat of een Republikein? Het antwoord: ouders, woonplaats, interesse in een politieke carriŤre en ideeŽnwereld. In deze volgorde. Meer dan wat dan ook is het een gevoel van een leefwereld waar je bij hoort. Kinderen van Democratische ouders zullen meer positiefs horen over de rol van de overheid, minderhedenbeleid en emancipatie dan kinderen van Republikeinse ouders die belastingen, vrije markt en individuele verantwoordelijkheid erin zullen pompen. En als het dan over politiek gaat, dan kan de Republikein, respectievelijk de Democraat natuurlijk niets goed doen.
Dat is natuurlijk allemaal een zaak van grote, brede streken want wat een Democraat en wat een Republikein is, ligt nergens vastgelegd. Er is geen beginselprogramma, het is niet zeker dat de kandidaat van een partij ook zal doen wat hoort volgens het geijkte patroon. En het varieert in de loop van de tijd.

De partij van Lincoln, de Republikeinen, kon lange tijd op de steun rekenen van de (weinige) zwarten die mochten stemmen. Democraten waren racisten of onverschillig. Een president als Woodrow Wilson liet het totaal onverschillig wat er in het Diepe Zuiden (of in zijn eigen staat New Jersey) met zwarten gebeurde, terwijl Republikeinen als Warren Harding en Calvin Coolidge (ja, ja, die conservatieve lieveling) er moedige woorden over spraken.

Franklin Roosevelt veranderde daar wel wat aan, zij het vooral door zijn reputatie als redder van de economie, niet omdat hij erg veel deed voor burgerrechten. Nee, pas Lyndon Johnson, die in 1964 en 1965 met de burgerrechtenwetgeving een eind maakte aan de segregatie, was de Democraat die de meeste zwarten Democratisch deed stemmen. Opmerkelijk, want juist de Democraten in het Diepe Zuiden waren de grootste racisten en waren het moeilijkst over te halen om Johnson te steunen.

In de loop van de jaren zeventig en tachtig werd het zuiden dan ook Republikeins. Deels uit ergernis over die burgerrechten wetgeving, deels omdat de conservatieve zuiderlingen alleen maar Democratisch waren omdat honderd jaar tevoren de Democratische Partij de partij van het Zuiden was, in de Burgeroorlog. Democratische Afgevaardigden waren vaak eindeloos veel conservatiever en zelfs reactionair dan liberale Republikeinen uit het Midden Westen of New England. En nu is het Diepe Zuiden Republikeins terrein.

Kortom, het is een gecompliceerd verhaal. Partijen zijn vooral kiesmachines en niet ideologische beginselpartijen. En verkiezingen draaien om personen niet om partijen. Er zijn mensen die vrolijk hun leven lang op een Republikein als burgemeester stemmen terwijl ze Democraat zijn, gewoon omdat ze de betreffende man kennen.

Registratie

Burgers moeten zich als kiezer registreren. In de meeste staten doen ze dat als Demomcraat, Republikein of Independent. In sommige staten mag je als je je als Democraat registreert niet meestemmen in de voorverkiezingen van de Republikeinen. Dat leidt soms tot strategisch registreren. Als jouw staat of district namelijk erg Republikeins is en je wilt meepraten (meestemmen) dan registreer je je als Independent of als Republikein. Heeft met opinie niets te maken. Verder heeft het ook geheel geen consequenties.

Idem voor wie een politieke carriŤre wil. Lange tijd was het zo dat in Texas iedereen die wat wilde als Democraat kandideerde, want Republikeinen werden toch nergens voor gekozen. Nu is het omgekeerd. Kandidaat zijn voor de Democraten garandeert verliezen. Neem Phil Gramm, een conservatief baasje, nu Senator voor Texas. Hij begon als conservatief Democratische Afgevaardigde. Tijdens de Reagan `revolutieī zag hij het tij keren en maakte een verstandige carriŤre move: hij stapte over naar de Republikeinen die qua ideeŽn veel dichter bij hem stonden. Hij was zo slim om zijn district om een nieuwe verkiezing te vragen en hij werd opnieuw gekozen, nu als Republikein. Alle mediaaandacht was genoeg om wat later op te stappen naar de Senaatszetel voor Texas, die nu ook in Republikeinse handen kwam. In 1988 probeerde hij nog eens presidentskandidaat voor de Republikeinen. Zonder succes.

Ga maar na. Van Colin Powell en eerder van Dwight Eisenhower, beide militair en dus zogenaamd onpolitiek, was niet bekend bij welke partij ze hoorden. Maar toen hun potentieel als kiezerstrekker duidelijk werd, vochten de partijen erom. En het valt nog steeds vol te houden dat Colin Powell veeleer thuishoort in de Democratische dan in de Republikeinse Partij. Dat geldt in elk geval voor de binnenlandse politiek. De rede die hij op de afgelopen Republikeinse conventie hield, veegde zijn partij de mantel uit over de verhouding tussen de hulp die het bedrijfsleven krijgt en de hulp die arme kinderen in Amerika krijgen. Maar ja, Powell maakte carriŤre in Republikeinse regeringen. Die mensen kent hij en zo bleek hij dus toch Republikein.

Eisenhower had beide partijen voor het uitkiezen. De generaal was paars avant la lettre, want het maakte hem eigenlijk niets uit. Zijn regering bleek ook niet geweldig Republikeins maar het grote verschil was natuurlijk wel dat hij putte uit een reservoir van Republikeinse mensen.

Minderheid in het congres

Ook de verdeling in het congres is van belang. Tot 1994 was het vrijwel onmogelijk dat je als Republikeins Afgevaardigde een rol van betekenis speelde. De Democraten hadden al sinds 1954 de meerderheid in het Huis en wie mee wilde spelen kon beter Democraat zijn.

Natuurlijk zijn er ook mensen die ervan overtuigd zijn dat hun ideeŽn alleen maar in een bepaalde partij zijn te vinden. Meestal is dat onzin. Er zijn hele conservatieve christelijke lieden in het Zuiden die Democraat zijn (veel zwarte christenen zijn conservatief, maar toch niet Republikeins), al is het zeker waar dat Christelijk Rechts zich niet thuis zal voelen bij abortus en homoís tolererende Democraten. Evenzo zal een activist van de Sierra Club weinig gehoor vinden voor milieu argumenten bij de Republikeinse Partij.

Zo gaat geleidelijk aan een deelgroep helemaal op in een van de partijen. Milieu bij de Democraten, Christelijk gedoe bij de Republikeinen. Maar ook dat kan gaan schuiven. Vakbonden worden altijd Democratisch geacht maar in de tijd van Reagan stapten ze over naar de Republikeinen. En als ze hun belangen beter kunnen afdwingen bij de andere partij, dan zijn ze weg. Want ook dat is een sleutel tot het systeem: waar worden onze belangen het best behartigd?

Amerika is al jaren paars

Qua ideeŽnwereld overlappen de achterbannen van beide partijen elkaar nogal en dat komt omdat de Amerikaanse samenleving een hele grote middengroep kent die dezelfde ideeŽn heeft. Alleen de extremenen zijn uniek voor elke partij. Het grote midden is gematigd conservatief, voor de vrije markt, voor een redelijke rol van de overheid, voor een verstandig buitenlands beleid. Democraten hebben meer vakbondsleden als lid, terwijl big business Republikeins stemt, maar ze doen dat beide om voordelen te krijgen van de overheid. Ze eten uit dezelfde trog en met dezelfde gulzigheid.

Dat brede politieke midden wordt dan weer eens door de ene, dan weer eens door de andere partij bevolkt. Clintons grote succes was dat hij de Democraten weer in het midden neerzette, het falen van Bush de Oudere en in 1996 Bob Dole was dat hun partij een zootje extreem ongeregeld rechts leek. Bush de Jongere probeert dat nu weer recht te breien.

Kandidaat stellen

De essentie is dat in de VS het partijlidmaatschap nauwelijks relevant is. Iedereen kan meepraten, meedoen, niemand vraagt naar je lidmaatschapskaart. Een kandidaat wil gekozen worden en vraagt steun, zowel van Democraten als van Republikeinen. Een heel andere verhaal is hoe je uiteindelijk de kandidatuur verwerft, want daar hebben beide grote partijen een soort exclusief systeem opgezet dat hun kandidaten bevoordeeld. Maar toch, de Democraten konden er niets tegen doen dat een Ku Klux Klan lid, mijnheer Duke, in Louisiana als Democraat meedeed aan de voorverkiezingen.
Irma | 05-11-2008 20:54

Avatar

Ik ben bang dat ik er nog steeds niet zo heel veel van begrijp....
Frank | 06-11-2008 11:40

Avatar

Wow ff rustigXD
Nizzie94 | 07-11-2008 17:54

Avatar

Dankjewel! ik heb dit heel goed kunne gebruiken!
groetjes
16-11-2008 13:27

Avatar

Danku, straks engels examen. komt dit erg van pas.
14-01-2009 08:28

Avatar

Wat is "links" zijn en "rechts" zijn?
Het antwoord begint daar namelijk mee, maar wat houdt dŠt eigenlijk in?
13-05-2009 15:47

Avatar

Als je niet weet wat Links en Rechts is.... Dan kom je hier waarschijnlijk niet
10-03-2011 20:54

Avatar

Alle maal een pot nat duivels soldaten vabeltjes verziners zo als sinter klaas is niet van zwart of wit maar ongeloof lijdend verder heben ze een ziekte hebben ze leuken tijden maar grooten deel avgunst ja lloezie haat zaai haat pratende hoogmoedig heid waneer ze weten dat ze vijleg zijn misleukt verleden proberen door haat groot te worden slijmen bedriegers
19-12-2013 21:14Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.