Migratie in de vierde wereld

Migratie in de vierde wereld?

Migratie gebeurt vooral door de Vierde wereld

Euro is net zoals Amerika een echte protectionist

Wat is het verschil tussen migratie en emigratie (en wat is immigratie dan?)

Antwoorden: Migratie in de vierde wereld

Avatar

De vraag is Is de stelling juist of fout. Verklaar
03-01-2010 12:03

Avatar

4e wereld...? Waar komt die maar zo vandaan...?

En ik zou de Van Dale er eens bij pakken.

Menselijke migratie is het rondtrekken van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. Door de eeuwen heen heeft de mensheid enorm gemigreerd, en is zo over de gehele aarde verspreid geraakt.
Migratie is een evolutionaire kracht die er samen met natuurlijke selectie en mutatie voor zorgde dat er zich verschillende menselijke variŽteiten hebben ontwikkeld.
Volksverplaatsingen vinden nog steeds plaats in moderne tijden in de vorm van immigratie/emigratie. Er bestaat ook een seizoensgebonden migratie in de landbouw. Pendelen kan ook gezien worden als een vorm van migratie.

Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen.

Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer.
Ries | 06-07-2010 13:25Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Migratie in de vierde wereld