Kinderen krijgen met mijn vriendin

Mag je kinderen als je 1 van de 2 een lichte verstandelijke beperking heb?

Kun je van de rechter een uitzondering hier mee krijgen

Antwoorden: Kinderen krijgen met mijn vriendin

Avatar

Kinderen krijgen is primair voor iedereen mogelijk. Echter het kan zijn dat er een situatie bestaat of kan ontstaan, waarbij het de grote vraag is of kinderen de vereiste zorg krijgen. En/ of in een redelijk veilige omgeving op kunnen groeien.
Het is op dit punt dat de wetgever eventueel zal toetsen, wanneer er gerede twijfel is dat dit niet het geval zal zijn.
Ingeval er bij slechts één van de twee "verzorgenden" sprake is van een verstandelijke beperking zal vastgesteld moeten worden of de ander voldoende mogelijkheden heeft om de verzorging in zijn geheel voor zijn/ haar rekening te nemen, mocht blijken dat degene met de verstandelijke beperking hiertoe niet bekwaam gerekend mag worden.
Uiteraard kan het ook niet zo zijn dat de verstandelijke beperkte een wezenlijke bedreiging vormt voor het kind. In dat geval kan een kind daar dan niet op een veilige manier opgroeien en zal desnoods door instanties uit huis geplaatst worden.
01-02-2016 00:32Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Kinderen krijgen met mijn vriendin